Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym

Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym

Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla zadania pn.:  “Budowa ulicy Głębokiej w m. Przemęt wraz z odwodnieniem” Gmina Przemęt zaprasza do składania ofert cenowych w zapytaniu...
Przedsięwzięcie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Gmina Przemęt podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. Bucz” do kwoty: 4 500 000,00 zł. z możliwością...