Informacja o zmianie dnia oraz godzin przyjęć interesantów przez Wójta, Zastępcę Wójta oraz Sekretarza Gminy Przemęt

Informacja o zmianie dnia oraz godzin przyjęć interesantów przez Wójta, Zastępcę Wójta oraz Sekretarza Gminy Przemęt

W związku z wejściem w życie z dniem 01.03.2019r. nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt informuję, że zmianie uległ dzień oraz godziny przyjęć  interesantów  przez Wójta, Zastępcę Wójta oraz Sekretarza Gminy Przemęt. Nowym dniem przyjęć osób...
Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące zamieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. urzędu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 1456 położonej w Mochach.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące zamieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. urzędu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 1456 położonej w Mochach.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Przemęt informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu na okres 30 dni protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oz. działką nr  1456 w Mochach. Po upływie ww. terminu tut. organ wystąpi...