Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym

Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym

Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla zadania pn.:  “Budowa ulicy Głębokiej w m. Przemęt wraz z odwodnieniem” Gmina Przemęt zaprasza do składania ofert cenowych w zapytaniu...
Strona 1 z 512345