Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Ks. Prałata Edmunda Magdziarza