Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

LXXII Sesja Rady Gminy Przemęt

Termin: 30 listopada 2023r. godz. 12.00 Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie   Porządek obrad sesji Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej

LXXI Sesja Rady Gminy Przemęt

Termin: 30 października 2023r. godz. 12.00 Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie Porządek obrad sesji Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXX sesji. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

LXX Sesja Rady Gminy Przemęt

LXX Sesja Rady Gminy Przemęt Termin: 28 września 2023r. godz. 9.00 Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie Porządek obrad sesji Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Ocena stanu porządku

Otrzymaliśmy dofinasowanie

Gmina Przemęt otrzymała dofinasowanie w kwocie 1.185 800,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na: Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza kościoła św. Barbary w Buczu, Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego muru w miejscowości Błotnica, Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieleniu, Wykonanie prac konserwatorskich

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor.

Wójt Gminy Przemęt informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o powierzchni ok. 7,1 ha zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym Kaszczor, przy granicy z obrębem ewidencyjnym Wieleń. Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie Urzędu w godzinach urzędowania lub na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej.

Wójt Gminy Przemęt informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o powierzchni ok. 14 ha zlokalizowany w  zachodniej części miejscowości Przemęt, w rejonie ulicy Zaborowskiej. Wnioski do planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie Urzędu w godzinach urzędowania lub na adres Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

Dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Powyższa ustawa określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia powyższej funkcji. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy: Pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok”

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok”   „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” Nazwa programu: Dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok Nazwa

LXVIII Sesja Rady Gminy Przemęt

LXVIII Sesja Rady Gminy Przemęt Termin: 28 czerwca 2023r. godz. 13.00 Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie Porządek obrad sesji Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Odpowiedzi na interpelacje

LXVII Sesja Rady Gminy Przemęt

LXVII Sesja Rady Gminy Przemęt Termin: 22 czerwca 2023r. godz. 11.00 Miejsce: sala Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Porządek obrad sesji 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji. 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta

Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Przemęt za 2022 rok

Szanowni Państwo! Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym opracowano i przedłożono Radzie Gminy Przemęt Raport o stanie Gminy Przemęt za 2022 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał  Rady Gminy. W dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 podczas

LXVI Sesja Rady Gminy Przemęt

LXVI Sesja Rady Gminy Przemęt Termin: 24 maja 2023r. godz. 11.00 Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy w Przemęcie   Porządek obrad sesji   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z LXV sesji. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. Odpowiedzi

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors