Remont świetlicy wiejskiej w Kluczewie zakończony

Remont świetlicy wiejskiej w Kluczewie zakończony

W dniu 29.04.2020r. miał miejsce odbiór inwestorski prac związanych z remontem Sali, który dotyczył wymiany podłogi drewnianej w budynku świetlicy wiejskiej w Kluczewie. Wartość wykonanych prac to kwota 128 000,00 zł brutto. Wykonawcą w/w pracy był Zakład Stolarski...