Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023

Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023

Przypominamy, że zgłoszenia na ławników należy składać w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Gminy Przemęt pokój nr 15 ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub za pośrednictwem poczty (data wpływu do urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 czerwca 2019r. Dnia 29 i...
Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Przemęt

Sesja nadzywczajna

Termin: 17.06.2019, g. 13:00 Miejsce: Sala w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Wręczenie medali “Zasłużony dla Gminy Przemęt” oraz podziękowań dyrektorom za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Przedszkola...