Spotkanie wigilijne 2019 – UTW w Przemęcie

Spotkanie wigilijne 2019 – UTW w Przemęcie

To już tradycja, że słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemęcie spotykają się na Wigilii, tym razem w restauracji Morena w Starkowie.Odświętne ubrania, choinka, świąteczne dekoracje i kolędy sprawiły wyjątkowy nastrój. Zaproszeni goście – wójt Gminy Przemęt...
Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

17 grudnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród najlepszych uczniów znalazła się uczennica z klasy II Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Przemęcie Julita Kaczmarek. Odebrała ona...
Podsumowanie konkursu fotograficznego

Podsumowanie konkursu fotograficznego

Podczas sesji Rady Gminy Przemęt dnia 17 grudnia 2019r. nastąpiło podsumowanie konkursu fotograficznego pt. „Przemęcki kalendarz 2020”. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Przemęt – dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem Konkursu był wzrost...
ZAPROSZENIE DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

ZAPROSZENIE DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

WÓJT GMINY PRZEMĘT zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2019 r., poz. 688 i 1570) do zgłaszania kandydatów na członków komisji...