Dożynki Wiejskie w Perkowie

Dożynki Wiejskie w Perkowie

Tegoroczne Dożynki Wiejskie w Perkowie odbyły się 17 sierpnia i rozpoczęły się tradycyjnie korowodem dożynkowym, w czasie którym nastąpiło oficjalne otwarcie ulicy Piaskowej. Po przecięciu wstęgi mieszkańcy Perkowa podziękowali Panu Bogu za zebrane plony. Na początku...
Dożynki w Barchlinie

Dożynki w Barchlinie

Dnia 14 sierpnia 2019 r. mieszkańcy Barchlina Mszą Świętą rozpoczęli uroczystość dożynkową, podczas której podziękowali Panu Bogu za zebrane plony. Mszę świętą odprawił ks. kanonik Józef Rydlewski z Bronikowa, a asystowali mu ks. proboszcz Mariusz Ziemek i ks. diakon...
Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego

  Z okazji Święta Wojska Polskiego życzę żołnierzom oraz pracownikom cywilnym wojska najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji zawodowej w wypełnianiu obowiązków służbowych na rzecz obronności kraju....
Uwaga Rolnicy!

Uwaga Rolnicy!

Osoby, które składały wnioski dotyczące oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą proszone są o zgłaszanie się do tut. Urzędu – pokój nr 13 w celu podpisywania sporządzonych protokołów suszowych. Podpisane protokoły zostaną skierowane do Wojewody...