Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla osób w kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy i osób starszych

Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla osób w kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy i osób starszych

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną od miesiąca maja 2020 roku uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego. Porady...